Zmiany w Zarządzie

Szanowni Państwo,

 

na mocy postanowień  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 28.06.2018 roku ogłaszamy, iż nastąpiły zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia.

Poniżej przedstawiamy skład Zarządu zatwierdzony uchwałą nr 5/2018:

 

1. Barbara Słomian – prezes
2. Danuta Rabuczewska-Łozowska – wiceprezes
3. Małgorzata Gdynia – Skarbnik
4. Krystyna Winiarska – Członek Zarządu
5. Anna Czollek – Członek Zarządu

 

Jednocześnie na mocy uchwały nr 6/2018 zmian dokonano również w składzie Komisji Rewizyjnej, w której obecnie zasiadają:

1. Małgorzata Bihun -przewodniczący

2. Danuta Starzec – członek

3. Violetta Kraczkowska-Job – członek