Zmiany w Stowarzyszeniu

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż na mocy wniosku z Walnego Zebrania Delegatów z dnia 30.06.2016, które odbyło się w drugim terminie w sprawie likwidacji oddziałów Stowarzyszenia, mających swoją siedzibę w Oleśnie oraz w Prudniku, otrzymaliśmy pismo z Sądu Rejonowego w Opolu –  VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z postanowieniem o wykreśleniu oddziałów.

Decyzja o likwidacji oddziałów była przedyskutowana z Prezesami oddziałów i stanowiła najlepsze rozwiązanie z sytuacji, w jakiej się oddziały znalazły. Niniejszym członkowie oddziałów z Olesna i Prudnika zostają członkami Stowarzyszenia z siedzibą w Opolu i mogą dalej czynnie działać i realizować swoje pomysły.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działalność oddziałów!