Udało się! Kierunek FIO 2014

FIO_MPiPS_logo1Udało się! Nasze Stowarzyszenie uzyskało dotację na zakup sprzętu biurowego w ramach projektu „Kierunek FIO 2014”! Cieszymy się niezmiernie , bo dzięki temu będziemy mogli  znacznie usprawnić nasze działania i… pisać jeszcze więcej projektów!
Wyniki oceny merytorycznej można podejrzeć pod poniższym linkiem:logo FIO B
http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/-Wyniki-oceny-merytorycznej-
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/2014 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie na:
1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Wnioski można było składać nowe logodo 25 sierpnia 2014 roku.

Nasze Stowarzyszenie, jako młoda organizacja pozarządowa, aplikowała o sprzęt biurowy, który pozwoli nam „rozwinąć” skrzydła i pracować z jeszcze większą wydajnością. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się zdobyć te środki i tym samym poprawić jakość naszej pracy.

logo1 [640x480]